image

Stelmach, Dziewałtowski i Wspólnicy

Profesjonalizm i skuteczność

“Pełna realizacja potrzeb klienta.”


Firma

“Wiedza i doświadczenie”

Działalność Kancelarii Radców Prawnych Stelmach, Dziewałtowski i Wspólnicy s.c. stanowi kontynuację działalności spółki cywilnej Centrum Prawne, której założycielem w 1991 roku był Jerzy Stelmach. Do 2007 r. wspólnikami spółki byli radcowie prawni Jerzy Stelmach, Andrzej Dziewałtowski-Gintowt i Aneta Kłos.

W późniejszym okresie do spółki przystąpił wieloletni pracownik spółki radca prawny Jerzy Sikora.

Stały trzon osobowy wspólników świadczy z jednej strony o umiejętności adaptacji do zmiennych potrzeb rynku, a z drugiej, o doświadczeniu w wykonywaniu świadczonych usług.

Te dwa czynniki wraz ze starannym dobieraniem grona pracowników i współpracowników Kancelarii Radców Prawnych spośród najlepszych absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego gwarantują osiągnięcie pełnej satysfakcji przez obsługiwanych przez nas Klientów.

signature

Specjalizacja

Działalność Kancelarii Radców Prawnych koncentruje się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz przedsiębiorców. Zajmujemy się głównie prawem gospodarczym, obsługą inwestycji budowlanych, rynkiem nieruchomości, prawem zamówień publicznych i prawem autorskim.


 • Prawo gospodarcze
  Prawo gospodarcze

  • obsługa podmiotów gospodarczych, polegająca na przygotowaniu dokumentów i prowadzeniu wszelkich działań na etapie ich tworzenia, przekształcania oraz likwidacji
  • zastępstwo podmiotów w toku postępowań rejestrowych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń oraz wszelkich dokumentów związanych z działalnością podmiotów gospodarczych
  • przygotowywanie i negocjacje wszelkiego typu umów w zakresie działania przedsiębiorstwa, reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz organami administracji

 • Inwestycje budowlane
  Inwestycje budowlane

  • reprezentacja inwestora począwszy od momentu przygotowywania inwestycji, do jej ukończenia, polegająca w szczególności na ustaleniu stanu prawnego nieruchomości, negocjowanie warunków zakupu nieruchomości, ustaleniu sposobów zabezpieczeń
  • udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień koniecznych w toku postępowania budowanego, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie
  • przygotowywanie i negocjacje umów w zakresie działania przedsiębiorstwa deweloperskiego
  • przygotowanie umów deweloperskich
  • przygotowywanie i negocjacje umów zawieranych przez wykonawców

 • Nieruchomości
  Nieruchomości

  Weryfikacja i regulacja stanu prawnego nieruchomości
  • zarządzanie nieruchomościami
  • obrót nieruchomościami
  • zasiedzenie nieruchomości
  • zniesienie współwłasności nieruchomości

 • Prawo zamówień publicznych
  Prawo zamówień publicznych

  • wskazanie możliwych trybów udzielenia zamówienia
  • przygotowanie i weryfikacja zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • pomoc prawna przy ocenie ofert oraz rozpatrywaniu protestów wniesionych przez biorących udział w postępowaniu
  • przygotowanie projektów umów na realizację zamówień publicznych
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądem

 • Prawo autorskie i własności przemysłowej
  Prawo autorskie i własności przemysłowej

  • doradztwo w zakresie ochrony wszelkiego typu utworów
  • przygotowywanie i negocjacje wszelkiego typu umów licencyjnych oraz umów dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych
  • reprezentowanie interesów podmiotów w razie naruszenia przysługujących im majątkowych i osobistych praw autorskich i pokrewnych
  • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie rejestracji krajowych i wspólnotowych znaków towarowych przez przedsiębiorcę

Zespół

Pic
 • Jerzy Stelmach

  Jerzy Stelmach - prof. zw. dr hab., profesor nauk prawnych od 1996 roku, doktor honoris causa Uniwersytetu Ruprechta – Karola w Heidelbergu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, były Prezes Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Rynku Krakowskiego, Prezes Zarządu Centrum Zaawansowanych Technologii sp. z o.o. w Krakowie, zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną w Krakowie, twórca i właściciel Wydawnictwa Centrum Prawne, specjalizacja: przygotowanie i obsługa procesów inwestycyjnych, prawo zamówień publicznych, języki niemiecki i angielski.

Pic
 • Adrianna Gołębiowska asystentka

  absolwentka kierunku administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, język angielski.

Pic
 • Andrzej Dziewałtowski - Gintowt

  Andrzej Dziewałtowski - Gintowt - radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja: prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawo zamówień publicznych, prawo autorskie, język angielski.
  gintowt@sdkkancelaria.pl

Pic
 • Wojciech Bańczyk aplikant

  Wojciech Bańczyk - doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z wyróżnieniem, a ponadto Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Ruprecht-Karls- Universität w Heidelbergu i Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America w Waszyngtonie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, specjalizacja: prawo umów, prawo spadkowe, język angielski i niemiecki.
  w.banczyk@sdkkancelaria.pl

Pic
 • Aneta Kłos

  Aneta Kłos - radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja: prawo spółek, prawo obrotu nieruchomościami, język angielski.
  a.klos@sdkkancelaria.pl

Pic
 • Justyna Święch Pracownik

  Justyna Święch – asystentka, biolog, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, języki angielski i niemiecki.

Pic
 • Jerzy Sikora

  Jerzy Sikora - radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Uniwersytetem w Heidelbergu i Uniwersytetem w Moguncji, specjalizacja: prawo cywilne, prawo autorskie, prawo pracy, języki niemiecki i angielski.
  j.sikora@sdkkancelaria.pl

Pic
 • Katarzyna Kołodziej Pracownik

  Katarzyna Kołodziej – główna księgowa, ekonomistka, absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, język angielski
  k.kolodziej@sdkkancelaria.pl

Kontakt

sekretariat@sdkkancelaria.pl

31-126 Kraków

ul. Grabowskiego 5/1
tel. 0 12 632 50 44
fax 0 12 632 48 99

NIP: 676-01-11-398
REGON: 350013106